Пространственото изграждане на сгради и поставянето им в околната среда е част от работата ни с архитекти и строителни предприемачи. Визуализациите на екстериор намират приложение и в рекламата, скулптурата, ландшафтната архитектура.

Kushta_Neil_Night-LOGO